אינטראקציה חברתית

הצורך שלנו באינטראקציה חברתית הוא בסיסי, ולא רק עם משפחתנו ומעגל החברים שלנו. לעיתים קרובות יותר מ– 50% מחיינו אנו מבלים בעבודה, קשר טוב עם עמיתינו הוא חיוני לשלומנו, למוטיבציה ולביצועים שלנו.

למעשה, מאסלו (Maslow), בהיררכיית הצרכים המפורסמת שלו, מציב את החיבה והשייכות (מרכיבי האינטראקציה החברתית) מיד לאחר הצרכים הפיזיולוגיים והבטיחותיים הבסיסיים.

אז לצאת לאיזה בירה עם חבריכם לעבודה זה יותר מסתם כיף. היכרות, ברמה האישית יותר, מחזקת את האמפתיה וההבנה שלנו, ומקרבת אותנו זה לזה, כך שאנחנו מוכנים יותר לתמוך זה בזה בעבודה בתקופות טובות ורעות.

טיפ: שחק גנגה עם חברי הצוות שלך. הזוכה אולי יפתיע אותך!

Self-actualization – מימוש עצמי

Esteem Needs – צרכים הערכה

Social Needs – צרכים החברתיים

Safety Needs – צרכים בטיחותיים

Psychological Needs – צרכים פסיכולוגיים

Development and Self-Esteem – פיתוח והערכה עצמית

Social Recognition – הכרה חברתית

Belongingness and Love – שייכות ואהבה

Protection – הגנה

Hunger / Thirst / Sleep – רעב / צימאון / שינה

אינטראקציה חברתית, אמון ומנהיגות

הוודאות ביכולת לסמוך באופן מלא על הצוות שלך נוצרת כאשר ההנהגה שלך משרה תחושת ביטחון עמוקה בכל הארגון.

המנהלים ממלאים תפקיד בקידום האינטראקציה החברתית, על ידי הקפדת עבודת הצוות שלהם בתוך וכ-“מעגל הבטיחות“.

Insecurity – חוסר ביטחון

Circle of safety – מעגל הבטיחות

האם הצוות שלך הוא מעגל בטיחות‘?

1. האם מתייחסים לכולם בגאווה ובכבוד?

2. האם חברי הצוות יכולים לאתגר ולתת משוב למנהלים?

3. האם המנהל שלך מבקש משוב לעתים קרובות?

4. האם המנהל שלך מקשיב ומגלה אמפתיה?