ОТНОШЕНИЕ КЪМ РИСКА

Нежеланието за поемане на риск води до пропуснати възможности и липса на развитие

Поемането на риск сред служителите зависи в голяма степен от това дали в рамките на дадена организация се приема допускането на грешки. Поемането на рискове увеличава вероятността от възникване на грешки, и ако те се наказват прекомерно, служителите ще избягват поемането на рискове, което често води до пропуснати възможности и липса на растеж.

Изграждане на Култура

Приемаща Грешката

Като Възможност

за Учене

Учим се от Грешките

Грешките са възможности за научаване на нещо ново. Когато правим грешка, нещо изключително се случва в нашия мозък. Започваме да събираме информация за опита и по време на тази фаза на учене мозъкът се разширява. В крайна сметка той се връща към първоначалните си размери, но запазва невронните вериги, създадени от наученото. Допускането на грешки прави мозъка по-зрял и синапсите (връзките между невроните) по-ефикасни.

Притежанието на здравословно отношение към риска зависи от два фактора:

  • Как тълкувам и разказвам историята на направените от мен грешки? Дали си обяснявам грешките като възможности за развитие и говоря за тях с увереност, или ги тълкувам като неудобни грешки, за които не искам да говоря?
  • Работя ли в среда, която е отворена за експериментиране, и как ръководството се справя с грешките и неуспехите?

Грешките трябва да се възприемат като възможност за обучение.

4 Стъпки за Създаване на Това Разбиране

Прозрачност

Насърчавайте прозрачността и се уверете, че както отделни личности, така и цели екипи се чувстват комфортно при комуникирането на идеи и признават грешките, които са допуснали. Наказването на грешки само насърчава служителите да ги крият. Служителите трябва да имат достатъчно доверие в своите мениджъри, за да признаят доброволно, че са направили грешка.

Експериментиране

Подчертайте важността на експериментирането, оценявайте инициативите на служителите и се уверете, че те се чувстват комфортно при поемането на рискове.

Бърз Неуспех

Насърчавайте бързия неуспех. Нека екипът ви знае, че ако искат да опитат нещо ново и рискуват да се провалят, това трябва да стане бързо. По този начин ще се намалят инвестициите и ще се редуцират използваните ресурси преди неуспешния опит, като в този случай екипът може бързо да премине към различно решение.

Симулации

Провеждайте симулации. Промяната на средата, която избягва поемането на рискове към среда, която насърчава поемането на рискове, е сложна. Служителите трябва да разберат границите на риска и да изградят едно ново ниво на доверие с техните мениджъри. Провеждането на симулации ще помогне на служителите да изпробват тези нови граници на риска в безопасна среда, а мениджърите могат да покажат как ще се справят с тези ситуации.