БАЛАНСИРАНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Когато предизвикателствата пред нас отговарят на нашия набор от умения, ние преодоляваме трудности, като едновременно с това ни е забавно

Балансираните предизвикателства се отнасят към забавлението на работното място и притежанието на перфектен баланс между нашия набор от умения и предизвикателството пред нас. Това е свързано с изправянето пред трудни предизвикателства, без да се претоварваме от сложността им.

Стрес и Отегчение

Отегчение

Ако предизвикателството е лесно в сравнение с ресурсите и уменията, с които разполагаме, ние се намираме в това, което наричаме „зона на комфорт“, която обикновено се задвижва от навика и на автопилот. С течение на времето тези задачи стават отегчителни и ще доведат до липса на мотивация.

Стрес

Обратното е вярно, когато нивото на предизвикателство е високо в сравнение с наличните умения и ресурси. В този случай се стресираме и чувстваме загуба на контрол и обикновено реагираме по три различни начина: Ние се ядосваме често на някой, който не е виновен; Изоставяме задачата или възложената работа, като се фокусираме върху различни отговорности или се опитваме да делегираме задачата на някой друг или; Преживяваме умствен блокаж и не можем да видим нещата ясно.

Постигане на Баланса

Постигането на балансирани предизвикателства не е въпрос на постигане на средата между скучна и стресираща задача, а по-скоро един добър баланс клони към трудна задача. Това се случва, когато сме изправени пред предизвикателства, имаме основния набор от умения и трябва да се усъвършенстваме научавайки нещо ново, за да завършим проекта. Ето защо балансираното предизвикателство е това, което ни позволява да свършим работата си, като същевременно изисква по-висока производителност, критично мислене и новаторско решаване на проблеми.

Не винаги е възможно да се постигне перфектният баланс между набор от умения и предизвикателство, и от време на време всички ние се чувстваме стресирани или отегчени, което е напълно естествено. Въпреки това е важно балансът да се оценява непрекъснато в сътрудничество с мениджър, за да не се чувстваме постоянно в капана на стреса или отегчението.

Балансираното предизвикателство изисква критично мислене и решаване на проблеми.

Когато сте изправени пред много различни задачи, е важно да можете да разчитате на колеги за подкрепа или да удължите сроковете за изпълнение на задачите, за да намалите тежестта на отговорностите и нивата на стрес.

Когато се сблъскате с отегчение, добра идея е да имате задачи за изпълнение, които са различни от рутинното ежедневие. Тези задачи трябва да поставят по-високи очаквания пред служителя.