ЯСНИ ЦЕЛИ

Работата ви съобразена ли е с целите на вашата организация?

Мениджърът трябва да поставя ясни цели на служителите, които да ги информират за задачите им и да ги мотивират, за да разбират насоката на своята работа.

Определяме, че имаме ясни цели, като използваме 3 въпроса: Какво, Как, и Защо. Всички те са свързани с ясното съзнание защо изпълнявате дадена задача във вашата работа.

Какво, Как и Защо

Какво?

Трябва да съответства на целта на вашата работа. Каква е целта, която се опитвате да постигнете, като работите по този проект и дали постигането на тази конкретна цел е изяснена в сътрудничество с вашия мениджър?

Защо?

Отнася се до визията за това, което правите. Защо този проект е важен и как е свързан с визията на организацията?

Как?

Свързан със стратегията на вашия проект. Как ще достигнете целта, която сте поставили с вашия мениджър?

Ясните цели се характеризират със съгласуваност между вас, вашия екип и организацията ви.

Наличието на ясни цели може да се разгледа в три различни аспекта. Притежаването на ясна цел не е толкова важно за отделния човек, колкото за всички нива на организацията. Погледнато през различните аспекти, ние имаме цели на лично, екипно и бизнес ниво.

След като визията е ясна и целите са поставени, всеки ще работи в една и съща посока, споделяйки чувство за отговорност и цел в организацията.

Лични, Екипни и Организационни Цели

Лична Цел

Личните цели в компанията трябва да бъдат определени в сътрудничество с мениджъра, за да се приведе личното развитие на служителя в съответствие с целите на проектите, по които работят.

Целта на Екипа

Целите на екипа трябва да са ясни – трябва да е очевидно как способностите на всеки в екипа могат да допринесат за проекта.

Целта на Организацията

Чрез постоянно споделяне и утвърждаване на фирмената ориентация, служителите ще се чувстват много по-приобщени към придвижването на техния проект към тази цел.