НЕПРЕКЪСНАТА ОБРАТНА ВРЪЗКА

Обратната връзка трябва да бъде непрекъсната, а не само веднъж годишно.

Служителите могат да се развиват, само когато техните действия се оценяват непрекъснато. Когато служителите просто изпълняват поставените им задачи, без да получават обратна връзка след изпълнението им, те ще продължат да правят едно и също и нищо няма да се промени.

Как Работим

с Обратната Връзка?

Обратната връзка трябва да се използва за лично и професионално развитие на служителите. Това може да бъде трудно, но с правилен подход, осигуряването на непрекъсната обратна връзка ще засили доверието между мениджъра и служителите и ще накара талантливите хора да искат да работят и да останат в организацията.

За да направите това, от решаващо значение е да насърчите нагласата за усъвършенстване у служителите, като ги убедите, че могат да се развиват, докато създавате среда, в която могат да учат.

Нагласа за Развитие

„Способностите и уменията са динамични и могат да се усвоят и подобрят чрез всеотдайност и упорита работа”.

Установено Мислене

„Способностите, уменията, интелектът и талантът са статични черти, които не могат да бъдат усъвършенствани или развити”.

Два Вида Обратна

Връзка

Признание (Утвърдителна Обратна Връзка)

„Обратна връзка със специфичната цел за укрепване и затвърждаване на определен тип поведение”.

Конструктивна Обратна Връзка

„Обратна връзка с цел изменение или промяна на определен тип поведение”.

5 Правила за Успешна

Обратна Връзка

1. Обратната връзка трябва да се съсредоточи върху поведението, а не върху личността.

2. Обратната връзка трябва да бъде разговор, а не монолог.

3. Обмислете даването на утвърдителна обратна връзка да бъде публично, така че всички да се възползват от нея.

4. Съотношение 3:1 – 3 точки в полза на признанието и 1 точка за конструктивната обратна връзка.

5. Не оценявайте служителите си на базата на изминали събития. Обсъждайте по-нататъшното им обучение като непрекъснат процес, фокусиран върху бъдещето им развитие в кариерата. Поканете ги да участват в планирането на бъдещи действия.