МОТИВАЦИЯ

Мотивацията е основанието ни да действаме по определен начин — нашият двигател на действие.

Мотивацията – и по-специално вътрешната мотивация – е в основата на идейната структура на Beaconforce. Важно е да осъзнаете, че Вие сте единственият, който може да Ви мотивира. Нашата идейна платформа не се стреми да образова организациите за това, как те могат да Ви мотивират, защото — не могат. Възможно е обаче да се създаде среда, в която да разполагате с наличните ресурси и възможности, за да реализирате собствената си мотивация. Ето това представлява Beaconforce.

Два Вида Мотивация

Кой от видовете мотивация е най-важен на работното Ви място?

Фирмите обикновено използват външни мотиватори за повишаване на производителността. Но е научно доказано, че при работни места, включващи сложни умения за работа, външните мотиватори могат да увеличат краткосрочните резултати, но негативно да повлияят на работата в дългосрочен план.

Вътрешна Мотивация

Вътрешната мотивация ви подтиква да извършвате някаква дейност или да се придържате към определено поведение, тъй като се наслаждавате на самата дейност.

Външна Мотивация

Външната мотивация е мотивация, идваща от някаква външна полза, като повишение в длъжност или увеличение на възнаграждението, а не от самата дейност.

Високо Ниво на Умения

В днешната работна среда много от нас изпълняват задачи с висока сложност, включващи проява на творчество, решаване на проблеми и фокусиране върху междуличностните умения, и за съжаление, външната мотивация не работи добре за този тип работа.

Вътрешната мотивация стимулира творчеството, насърчава обучението и непрекъснатото усъвършенстване. Тя е висока в среда, която ви позволява да работите с удоволствие и да се забавлявате поради обичта към работата си, а не за някаква външна награда