ПОЛ ЗАК

Доверие, Морал и Окситоцин

Окситоцинът влияе на нашето чувство на доверие и на личното ни усещане за човек, заслужаващ доверие.

Д-р Пол Дж. Зак е професор по икономика, неврология, психология и мениджмънт, и директор-основател на Центъра за Изследване на Невроикономиката. Той често изнася лекции на различни събития и е публикувал няколко книги за морала и доверието. Неговите изследвания разглеждат внимателно критично важната роля на хормона окситоцин, който той определя като „моралната молекула” на мозъка, която е основа за изграждането на отношения, основани на доверие. Неговата последна книга „Факторът на доверието: науката за създаване на високопроизводителни компании“ бе публикувана през 2017 г.

За Изследването

Окситоцин и Емпатия / Съпричастност

В своето изследване д-р Зак се фокусира върху така наречения „хормон на прегръдката“, окситоцин, който се появява при хора и животни по време на възпроизвеждане и кърмене. „Функционалният ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) показва, че вливането на окситоцин при хора намалява свързаната със страха мозъчна дейност“. Това намаляване на страха се превръща в повишено ниво на доверие, което е основа за насърчаване на здрави взаимоотношения между личностите.

Според техните открития, колкото повече окситоцин се отделя в един човек, толкова повече се изразяват чувствата на съпричастност към друг, което го кара да е по-склонен да помага на другия. Подпомагането на другия в този случай след това задейства нашето чувство за възнаграденост, което води до освобождаване на допамин в някои мозъчни области, което от своя страна създава чувство на удовлетворение и ни кара да приемем тези поведения като свои, защото помним положителния резултат.

Експериментът

Д-р Зак е показал, че окситоцинът влияе върху нивата на нашето доверие в другите хора, дори и в непознати, увеличавайки общото ниво на доверие и личното усещане за човек, заслужаващ доверие. Това прозрение било получено чрез обикновен експеримент, в който на участниците била дадена сума от 10 долара за участие в изследването. След това те имали възможността да дарят тази сума чрез компютърен интерфейс на някой напълно непознат, който участниците не можели да видят. Обяснението било, че сумата, дарена на непознатите лица, се утроява, така че получателите биха задържали първоначалните си 10 долара плюс три пъти повече от това, което някой друг им е изпратил. На получателите пък била предоставена възможността да изпратят обратно на своя дарител определена сума пари, ако желаят. Резултатът бил, че хората, които получили окситоцин чрез спрей за нос, дарили със 17% повече от тези без изкуствено повишени хормонални нива. Освен това, два пъти повече участници дали всичките си пари на неизвестното лице, а получателите с най-високи нива на окситоцин върнали и най-много пари на непознатите дарители.

Доверието в Бизнес Среда

Доверието важи също така и за бизнес средата, защото то улеснява взаимодействието, изгражда вътрешна мотивация, и следователно увеличава ефикасността на труда и крайната печалба. Това е причината, поради която компаниите днес се фокусират все повече и повече върху изграждането на доверие, което води и до увеличаване на крайните печалби. Все по-често се инвестира и в изграждане на култура на доверие в рамките на организацията с цел да се повиши цялостната ефективност на труда на служителите и тяхната мотивация.