ЧУВСТВО ЗА КОНТРОЛ

Усещането за самостоятелност и отговорност създава чувството, че имаме цел.

Усещането за контрол се изявява чрез качеството и количеството на изборите, които можем да правим в рамките на работния ден. Като служител, често пъти не е достатъчно да бъдеш само част от една компания, а също да желаеш да имаш влияние върху решенията и мнението ти да има значение.

Изграждане на Чувство За Контрол

Избор и Отговорност

Усещането, че работата ни няма особена важност и заключението, че нямаме никакво влияние върху посоката на развитие и успеха на компанията, може да бъде изключително разочароващо. Това напълно изчерпва чувството за целенасоченост и е лесно да се чувстваш незначителен. Ето защо е важно да имаме усещане за контрол, да се чувстваме ценени и да имаме влияние в рамките на компанията.

Чувството за контрол може да се постигне чрез различни методи, които осигуряват едновременно избор и отговорност. На първо място е важно да има конкретно поставени задачи — стъпките за постигане на целите и етапите да се осъществят в конкретна времева рамка. Освен това е важно тези стъпки да бъдат определени в сътрудничество между мениджъра и служителя, за да се използват по-добре както знанията, така и креативността на екипа. Така служителите придобиват чувство за контрол върху своите проекти и това води до по-високи нива на мотивация.

Чувството за контрол увеличава креативността и критичното мислене.

Когато успеем да завършим проекта си в рамките на крайния срок, докато си поставяме срокове и приоритети за себе си, ние увеличаваме организационните си способности, показваме отговорно поведение и ставаме по-независими, което може дори да доведе до подтикване на креативността и разработване на нови начини за решаване на вече познати проблеми. Друг начин да се създаде усещане за контрол е да се дадат повече възможности за избор на служителите чрез интегрирането им в управленчески решения, които влияят директно на работното място.

Когато хората имат думата във взимането на решения, това спомага за подобряване не само на съответствието между личността и корпоративната култура, но и на връзката между мениджър и служител. В допълнение, това води до ползи за цялата организация благодарение на положителния ефект върху мотивацията и представянето на екипите.