СЕДЕМТЕ ОСНОВНИ СТЪЛБА

Стълбовете представят основите на вътрешната мотивация.

Съвременният мениджър трябва да разбира ценностите и стратегическата ориентация на компанията, текущите развития в индустрията и технологичните иновации, които могат да променят развитието на бизнеса. Освен това, представата, която изграждаме за нашата организация пред света, се пречупва през личното ни отношение и действия. Но какво се случва ежедневно? Същността на работата на един мениджър е да управлява успешно. Но какво всъщност означава това?

По същество това означава насочване на хората към успешното завършване на обща цел, като същевременно се обръща внимание на техните нужди. Всички сме запознати с теорията за йерархичното подреждане на човешките потребности на Ейбрахам Маслоу в книгата му „Мотивация и личност” от 1954. В неговия труд, целта на личността е да достигне крайния етап — самоусъвършенстване. Това обаче е много по-сложно на работното място.

Първо, вече не става дума за една личност, а за група хора, които работят с други групи хора.

Второ, целта на групата е да повиши производителността/печалбата по етичен начин.

Трето, всички външни и вътрешни нужди на всеки член на групата трябва да бъдат задоволени.

И накрая, креативността и иновациите трябва да бъдат насърчавани, докато се работи за постигане на целта.

За да управлява успешно, мениджърът първо трябва да развива култура на доверие в своя екип. След това или успоредно с това, седемте стълба, които формират холистичната основа за ефективно ръководство, трябва да бъдат насочени към успешното управление.