СТРЕС

Стресът може да стимулира бързото изпълнение на задачи, но може да навреди на цялостното благосъстояние на личността в дългосрочен план.

Стресът е психологическо състояние на ума, в което чувствате, че колкото и да се опитвате, не е възможно да завършите навреме поставените задачи, чувствате че предизвикателствата ви претоварват и че ви изморяват, създават тревоги и безпокойство. Докато по-малки количества стрес могат да повишат производителността, в по-високи нива той ви кара да правите грешки, които се отразяват негативно на физическото и емоционалното ви здраве.

Как Лекият Стрес Може да Подобри Резултатите от Работата

Здравословен Стрес

Малко стрес или здравословно напрежение може да ви помогне да останете фокусирани, енергични и способни да посрещнете нови предизвикателства на работното място. Всъщност, той е най-важният елемент, свързан с емоционалното, психологическото и физическото развитие на личността. Психолозите са съгласни, че оптималното работно преживяване (потокът), развитието, и следователно повишената производителност се получават, само ако предизвикателството пред нас леко надвишава представата за способността ни да го изпълним.

Нездравословен Cтрес

Ако нивото на стрес е високо при вас, вашите колеги или служители за по-дълги периоди от време, е важно да се променят работните навици, за да се сведе до минимум рискът от физическо и емоционално изтощение. Начините за постигане на това са осигуряването на допълнителни ресурси и необходимото обучение.

Избягване на Нездравословен Стрес

Преминаване от Стрес Към Оптимално Работно Преживяване

1. Целите и задачите трябва да бъдат ясни.

2. Обратната връзка трябва да бъде непрекъсната, недвусмислена и ясна.

3. Личностите трябва да чувстват, че имат контрол върху действията и резултатите.

4. Нивото на умения и предизвикателства трябва да бъде сравнително високо.

Ако някое от условията вляво не е изпълнено адекватно и искате повече информация, моля, прегледайте статиите за „Ясни цели“, „Непрекъсната обратна връзка“, „Усещане за контрол“ и „Балансирани предизвикателства“. След като условията бъдат адекватно изпълнени, въвеждането в зоната на потока (отпималното работно състояние) включва усъвършенстване на уменията, предоставяйки повече ресурси или намаляване на предизвикателствата на обема на работа.