ЧУВСТВО ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

Да усъвършенстваш себе си е основна вътрешна мотивация.

Чувството за усъвършенстване води до постигане на баланс между настоящите ни умения и задачата пред нас. Когато служителите чувстват, че успешно са работили върху уменията си и сега виждат по-добра версия на себе си, те оценяват свършеното от тях и са по-мотивирани да подобрят и други аспекти на работата си.

Концепция за

Нагласа за Развитие

Спрямо Тази за

Установено Мислене

Разграничаването на концепциите за „нагласа за развитие“ и за „установено мислене“ може да помогне за създаването на организационна среда, основана на личностно усъвършенстване и развитие. Повечето хора по принцип имат „установено мислене“, което не звучи добре, но биологичната ни нагласа е да разчитаме на минали преживявания и навици и естествено да се противопоставяме на промените.

Затова е изключително важно да знаем и да разпознаваме кога използваме „установено мислене“, докато се учим как да използваме „нагласата за развитие“. Концепцията за нагласа за развитие отхвърля всички досегашни навици, отворена е за промяната и обича предизвикателството, когато се изправим пред нещо непознато. Въпреки че понякога това може да бъде трудно, стремежът към непрекъснато развитие може да се превърне в невероятно удовлетворяващо чувство.

Нагласа за Развитие

„Способностите и уменията са динамични и могат да се научат и усъвършенстват чрез всеотдайност и упорита работа”.

Установено Мислене

„Способностите, уменията, интелектът и талантът са статични черти, които не могат да бъдат усъвършенствани или развити”.

Среда, Насърчаваща Нагласата за Развитие

Грешките не трябва да бъдат наказвани, а да се използват като основа за усъвършенстване

За да се насърчи среда за развитие, за мениджърите е важно да си сътрудничат с отделните служители, за да са сигурни, че докато работят по всеки проект или задача, служителите имат чувството, че се усъвършенстват. Важно е също така ръководителите да работят за премахване на пречките пред развитието, като същевременно се уверяват, че новите идеи и инициативи се взимат под внимание.

Една последица от учебния процес е неуспехът. Ако опитваме нещо, за което все още нямаме умения, естествено ще се появят грешки. Важно е неуспехът да се възприема като възможност за учебен процес, а не нещо, което да се наказва. Тук подкрепата от ръководството и непрекъснатата обратна връзка са от решаващо значение, така че грешката се използва за конструктивно усъвършенстване.

Как да насърчавате среда, в която усъвършенстването и ученето са част от ежедневната работа? От съществено значение за осигуряването на високо ниво на чувство за усъвършенстване е създаването на пътища за развитие на служителите, които включват постижими микроцели, заедно с ресурсите, необходими за постигане на тези цели.