СОЦИАЛНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Социалното взаимодействие е основна психологическа човешка нужда

Този стълб измерва как всеки служител възприема себе си като част от социалния живот във вашата организация. Това важи на ниво екип, отдел и за цялата компания.

Социално Взаимодействие и Маслоу

Социалното взаимодействие е тясно свързано с доверието и лидерството

Както се вижда от пирамидата на Маслоу, необходимостта от привързаност и чувство за принадлежност, която е основата на социалното взаимодействие, е важна веднага след задоволяването на основните ни физиологични нужди и потребности за безопасност. Тази необходимост оказва силно въздействие върху нашето лично удовлетворение, мотивация и представяне.

Дълбоката увереност, че може да се доверите напълно на вашата група. Това е динамика, която се създава, когато ръководството внушава силно чувство за сигурност у хората и убеждението, че успехът на личността зависи от техния екип.

5 Стъпки за Създаване на ‘Кръг на Безопасност’

1. Отнасяйте се с всички с достойнство и уважение.

2. Уверете се, че служителите могат да оспорват решенията и да дават обратна връзка на мениджърите.

3. Често искайте обратна връзка и покажете, че възприемате получената информация.

4. Научете се да слушате с разбиране и винаги показвайте съпричастност.

5. Обърнете внимание на това как отделните личности реагират на несигурността и реагирайте съответно.