ЗАЩО ДОВЕРИЕТО Е ВАЖНО?

Това, което сплотява организацията, е доверието.

Според речника на Оксфорд, „доверието“ се определя като: „Твърдо убеждение в надеждността, истинността или способността на някого“. В работната среда ние можем да работим или да бъдем продуктивни, само ако има установено определено ниво на доверие между всички служители.

Доверието Създава Динамични Работни Места

Доверие на всички нива

Динамичните и продуктивни работни места се характеризират винаги с високи нива на доверие независимо дали са между членовете на екипа, между мениджър и служител, между служител и компания, между автономни групи в рамките на компанията или между служители и клиенти. Когато една задача е поставена на екип, и ако не можем да се доверим на нашите колеги да изпълнят тяхната част от работата си, задачата не може да се придвижи напред. Например, ако мениджърът се съгласи да разреши работен проблем, но не го изпълни, служителят ще се замисли дали да му се довери следващия път.

Без доверие в организацията, работата би се забавила или е възможно и да спре. Ако няма доверие, без значение с колко ресурси разполагате и колко компетентен е вашият екип, завършването на работата ще бъде трудно.